Voor resultaten en vakinschrijvingen kunt u ook gebruik maken van uSis Mobile en uSis student

Disclaimer
De informatie in uSis is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is het streven de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de in uSis vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. De Universiteit Leiden geeft nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. De Universiteit Leiden behoudt zich eveneens het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via uSis. Wij verzoeken u daarom bij twijfel contact op te nemen met de betreffende faculteit, dienst of afdeling.

De Universiteit Leiden is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of kosten ten gevolge van het gebruik van uSis.

Voor problemen met inloggen kunt u contact opnemen met de ISSC helpdesk. Voor alle overige vragen en opmerkingen over uSis kunt u terecht bij de onderwijsadministratie van uw opleiding. Bent u medewerker, neem dan contact op met uw key-user.